DENMARK

Xiri Tara Noir is an independent activist, performance artist and choreographer.

Her work has been shown at different performance art festivals and venues in Europe during the past years. She has been facilitating choreographic research labs and lectures for artists and activists, both able-bodied such as different-abled-bodied, and is, in collaboration with habitants in the refugee camps in Greece, the initiator of the social dance project ‘Bodies on the Move’, which aim is through dance and movement to offer support, and positive attention to people who have fled zones of conflict. As an activist she is active in the queer feminist and sex worker communities and have been working in various collaborations with women without papers, among other as a teacher of feminist self defense.

In her choreographic practice she examines the edges that separates academic research from our everyday gestures and practices. Within a variation and exchange of social roles, her work explores the boundaries and hierarchies between ‘artist’ and ‘audience’, and between what it means to be observing or participating in an event.

Xiri Tara Noir er en uafhængig aktivist, performance kunstner og koreograf.

Hendes arbejde er blevet vist på forskellige performance kunst festivaler og spillesteder i Europa de seneste år. Hun har faciliteret koreografiske labs og foredrag for kunstnere og aktivister, både for ‘able-bodied’ såvel som ‘different-abled-bodied’ og er, i samarbejde med beboere i flygtninge lejre i Grækenland, initiativtager af ​​det sociale danseprojekt ‘Bodies on the Move’, hvis mål er gennem dans og bevægelse at tilbyde støtte og positiv opmærksomhed til mennesker, der er flygtet fra konfliktområder. Som aktivist er hun aktiv i queer feminist og sexarbejder miljøet, og har arbejdet i forskellige samarbejder med ‘kvinder uden dokumenter’, blandt andet som træner af feministisk selvforsvar.

I sin koreografiske praksis undersøger hun grænserne, der adskiller akademisk research fra vores hverdagsbevægelser og praksis. Inden for en variation og udveksling af sociale roller udforsker hendes arbejde grænser og hierarkier mellem ‘kunstner’ og ‘publikum’, og mellem det hvad det betyder at observere eller deltage i en begivenhed.

Xiri Tara