BULGARIA

Rayna Teneva (1986) is a Bulgarian visual artist and filmmaker.

She studied photography at the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia, Bulgaria.

Rayna concentrated her photographic work in investigating social engaged narrations which are close to the themes of identity, archive, and aging as a metaphor of a socio-political change. Currently, she is finishing media art studies under prof. João Tabarra at the University of Art and Design in Karlsruhe, Germany.

The documental approach to the subject is also present in the moving image works, where additional performative and socially inclusive practices are becoming integral in the artistic process. Thus, the process as such, and the transformations it imposes becomes one of the major focal points and concentrated self-questioning territories. Rayna Teneva often works with different archive material – from big state-owned archive collections to amateur found footage discovered in the garbage and on flea markets. The archive represents a “question fountain” – once opened all identity, memory, political-related doubts come out transported by the visual.

Rayna Teneva is the co-founder of the online video platform Bureau Artrecord, dedicated to the research and documentation of practices in contemporary art.

Райна Тенева (1986) е визуален артист и автор на филми. Завършва фотография в Националната академия за театрално и филмово изкуство в София, България. Във фотографската си практика тя концентрира вниманието си в изследването на социално ангажирaни наративи, развиващи се около темите за идентичност, архив и остаряването като метафора за социо-политическа промяна. Към момента Райна Тенева приключва обучението си в университета по изкуства и дизайн в Карлсруе, Германия, където учи медийни изкуства при проф. Жоао Табара.

Документалният подход е осезаем и във видео работите на Райна Тенева, но вече той служи като фундамент, върху който се наслагват допълнителни перформативни и социални практики, които се превръщат в интегрална част от артистичния процес.

По този начин процесът като такъв се превръща в концентрирана територия за въпроси, свързани със собствената позиция. Райна Тенева често работи с архиви – от големи държавни архивни колекции до намерени на боклука аматьорски found footage.

Райна Тенева е съосновател на онлайн видео платформа Бюро Артрекърд. Платформата е посветена на изследването и документирането на съвременни практики от българската художествена сцена.

Rayna Teneva