NETHERLANDS

Hoge Fronten, led by theatre-maker Lieke Benders, brings theatrical programmes with a southern Dutch perspective on universal themes to a national and international level. Hoge Fronten is strongly anchored to the DNA of the region.

The performances of Lieke Benders invite the audience literally and metaphorically to get in action. Searching for universal similarities, right through all beliefs, convictions and individual values and truths. In her work, Lieke Benders playfully and poetically emphasises the social importance of nuance, compassion and empathy. Always starting from her own observations of human needs and the spirit of the times.

In the past six years Hoge Fronten has produced performances for both adults and children in various collaborations. The performances took place in theatres in the Netherlands and Belgium and at various national and international festivals. The company has now built up a repertoire that can be used on demand, but also continues to produce new performances. Most of the performances of Lieke Benders are in co-production with Cultura Nova.

Hoge Fronten brengt onder leiding van theatermaker Lieke Benders theatrale programma’s met een Zuid-Nederlandse invalshoek op universele thema’s naar landelijk en internationaal niveau. Hoge Fronten is sterk verbonden met het DNA van de regio.

De voorstellingen van Lieke Benders nodigen het publiek letterlijk en figuurlijk uit om in beweging te komen. Op zoek te gaan naar universele gelijkenissen, dwars door alle geloven, overtuigingen en individuele waarden en waarheden heen. In haar werk benadrukt Lieke Benders op speelse en poëtische wijze het maatschappelijke belang van nuance, mededogen en empathie. Daarbij altijd vertrekkend vanuit haar eigen waarnemingen van behoeften van mens en tijdsgeest.

In verschillende samenwerkingsverbanden produceerde Hoge Fronten de afgelopen zes jaar voorstellingen voor zowel volwassenen als voor kinderen. De voorstellingen speelden in theaters in Nederland en België en op verschillende landelijke én internationale festivals. Het gezelschap heeft inmiddels een repertoire opgebouwd dat op vraag en maat kan worden ingezet, maar blijft ook nieuwe voorstellingen produceren. De meeste voorstellingen van Lieke Benders zijn in coproductie met Cultura Nova.

Lieke Benders