BULGARIA

Kalin Serapionov (born 1967) is an artist from Sofia. Не works with video and is interested mainly of the ability of this media to generate suspense without sliding into the narrative devices of the cinema. He has participated in group exhibitions such as: Manifesta 4, Frankfurt/Main (2002); Blood & Honey. Future’s in the Balkans, Essl Collection, Vienna (2003); In the Gorges of the Balkans, Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2003); Sounds & Visions. Artists’ Films and Videos from Europe, Museum of Contemporary Art, Tel Aviv (2009); Indefinite Destinations, DEPO, Istanbul (2010); Grammar of Freedom / Five Lessons, Garage Museum of Contemporary Art, Moscow (2015); Art for Change, Sofia City Art Gallery (2015); Forms of Coexistence, Structura Gallery, Sofia (2018)

Калин Серапионов (роден през 1967 г.) е художник от София. Занимава се с видео, като интересът му е насочен към способността на тази медия да произвежда напрежение, без да „пропада“ в наративните похвати на киното. Възприема видеото като движещ се образ, съотношения, ритъм и светлина. Изследва взаимодействието между видеото и видеоинсталацията и пространството, процеса на превръщане на едно изображение в смисъл, както и ефекта на визуалното въздействие. Проектите му се отнасят към контекст, време, територии, обстоятелства, памет, места и съби­тия и техните значения. Изследва различните човешки отношения, общности, характери, навици, поведение и взаимовръзки, съвременния град и начина на живеене. Работите му са стремеж към създаване на силно въздействаща визия, която едновременно използва достиженията на съвременното общество, но и се отнася критично към клишетата, които то създава.

Участвал е в групови изложби като: Manifesta 4, Франкфурт на Майн (2002); Blood & Honey. Future’s in the Balkans, колекция Есел, Виена (2003); In the Gorges of the Balkans, Kunsthalle Fridericianum, Касел (2003); Heterotopias, Първо биенале за съвременно изкуство, Солун (2007); Sounds & Visions. Artists’ Films and Videos from Europe, Музей за съвременно искуство Тел Авив (2009); Indefinite Destinations, DEPO Истанбул (2010); Site Inspection, Музей Лудвиг, Будапеща (2011); Grammar of Freedom / Five Lessons, Музей за съвременно изкуство Гараж, Москва (2015); Изкуство за промяна 1985-2015, СГХГ, София (2015); Форми на съвместно съществуване, галерия Структура, София (2018).

Kalin Serapionov