Logo Danse Hallerne
DENMARK

Dansehallerne is a national resource for development and presentation of dance and choreography as well as an international forum for contemporary performative art, the only institution of its kind in Denmark. As a national centre, an international hub and an important actor in international networks, Dansehallerne is always engaged in development work to create the best possible conditions for artistic production and audience out-reach in the whole country.

En national ressource for udvikling og præsentation af dans og koreografi, et internationalt forum for ny koreografisk scenekunst og den eneste institution af sin slags i landet. Som nationalt center, internationalt knudepunkt og vigtig aktør i internationale netværk, udvikler og arbejder Dansehallerne hele tiden på at skabe de bedste betingelser for kunstnerisk produktion og publikumsudvikling i hele landet.

Dansehallerne